Anmälan

26 augusti 09:00 - 11:00

Mötesplats Social Innovation bjuder tillsammans med AI Sweden in till ett webbinarium torsdagen den 26 augusti kl. 09:00-11:00. Fokus ligger på frågeställningen: Hur applicerar man barncentrerad AI?

Barn är redan idag användare av produkter och tjänster som inkluderar artificiell intelligens och de är vidare den målgrupp som kommer leva i en värld som kännetecknas av utbredd AI-tillämpning. Dock saknas det idag vedertagna policys och riktlinjer för hur AI ska utvecklas så att det respekterar barns rättigheter.  UNICEF har därför lanserat ett globalt projekt för att utvärdera riktlinjer för barncentrerad AI. Inom detta projekt har tre kommuner, AI Sweden och Lunds universitet blivit utvalda som 1 av 15 globala pilot-projekt. Vidare har SomeBuddy blivit utvalt till ett annat av pilotprojekten.

Vid detta webbinarium kommer vi att få ta del av presentationer från de tre kommunerna och SomeBuddy om deras lärdomar kring att testa tillämpningen av AI utifrån riktlinjerna. Det bjuds vidare på ett panelsamtal om samverkan, möjligheter och utmaningar inom barn och AI. Slutligen erbjuder webbinariet utrymme för reflektion i mindre grupper för deltagarna.

  Agenda

  09:00-09:15 Introduktion

  09:15-09:22 Om UNICEF-piloterna

  09:22-09:45 Presentationer om tillämpningen av barncentrerad AI i Sverige

  09:45-10:00 Diskussion i mindre grupper

  • Vad för tankar och reflektioner har väckts hos dig när det gäller AI och barns rättigheter?

  10:00-10:10 Paus

  10:10-10:33 Presentationer om tillämpningen av barncentrerad AI i Sverige

  10:33-10:40 Forskarens reflektioner

  10:40-10:55 Panelsamtal

  10:55-11:00 Avslutning

   Evenemanget kommer att spelas in och göras tillgängligt att se i efterhand. Publiken kan dock känna sig trygga i att ni inte kommer att spelas in.

   Varmt välkommen att delta!

   Vill du diskutera innovation och samverkan för barnets rätt med andra aktörer som arbetar med fokus på social innovation? Gå med i MSI:s samtalsgrupp på LinkedIn.

   Tidigare webbinarier inom området där MSI eller AI Sweden har medverkat finns att se här:

   Anmälan

   Talare och moderator

   Malin Larsson
   Node manager, AI Sweden

   Malin Larsson har sedan början av sin karriär haft ett stort fokus och passion för utvecklingen mellan teknik och människor. Under hela sin karriär har hon stått med ett ben på varje sida, och med en helhetssyn utvecklat och förflyttat affärsstrategier, produkter, människor och organisationer med ny teknik och tankesätt för att göra skillnad. Hon har en stolt meritlista av flera framgångsrikt prisbelönta och banbrytande leveranser internationellt och nationellt.

   Idag är Malin ansvarig för södra noden av AI Sweden och hon driver 1 av 15 globala pilotprojekt för att testköra UNICEF:s första utkast av ”AI policy for children”. Pilotprojektet sker tillsammans med UNICEF, Lunds universitet, Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun.

   AI Sweden är Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens, med stöd av den svenska regeringen och den offentliga och privata sektorn över hela landet. Värdorganisation för det södra kontoret av AI Sweden är Mobile Heights. Mer information finns att läsa på https://www.ai.se/en.

   Läs mer

   Per-Anders Hillgren
   Professor, Malmö universitet

   Per-Anders Hillgren är forskare vid Malmö universitet. Hans primära forskningsintressen handlar om hur olika förändrings- och utvecklingsprocesser kan göras mer inkluderande och demokratiska.

   Läs mer

   Lulu Li
   Child Rights and Business Officer, UNICEF Sverige

   Lulu Li är UNICEF Sveriges sakkunnig inom barns rättigheter och hållbart företagande. Hennes roll är att påverka och stötta företag med att integrera barnrättsperspektivet i sin verksamhet och sitt hållbarhetsarbete. Lulu har en lång erfarenhet från näringslivet där hon har arbetat med att ta fram och implementera hållbarhetsstrategier, med fokus på social hållbarhet. Hon är övertygad om att det är innovation, digitalisering och partnerskap över gränserna som tillsammans kommer att lösa många av våra samhällsutmaningar.

   Läs mer

   Petter Wärnsberg
   Projektkoordinator, Lunds universitet & AI Sweden

   Petter Wärnsberg har i över 25 år arbetat i framkant där digitalisering omdanat media, utbildning, affärsmodeller, organisationer och kultur. Både internationellt och på senare tid i Sverige. Petter har burit många olika hattar, bland annat som universitetslektor och tech entreprenör, organisationsutvecklare och processhandledare. Alltid i gränslandet där teknik möter det mänskliga. Idag koordinerar han UNICEF:s pilot-program 3 Städer - ett samarbete mellan AI Sweden, Lunds Universitet och de tre kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg - för att implementera och utvärdera UNICEF:s nya rekommendationer för barncentrerad AI.

   Läs mer

   Eija-Leena Koponen
   AI Lead, SomeBuddy

   Eija-Leena är en statistiker samt datavetare som under flera år har arbetat med startups och konsulttjänster. Hon har utvecklat AI-algoritmen på SomeBuddy, varit ansvarig för utvecklingen av den digitala tjänsten och har presenterat denna resa på olika AI-konferenser. Hon är också Finlands ambassadör för Women in AI, en global organisation som främjar mångfald och inkludering inom fältet.

   Läs mer

   Simon Melin
   Förskollärare och produktägare till Laiban, Helsingborgs stad

   Simon Melin är förskollärare, IKT-utvecklare, pedagogisk utvecklare, Apple Professional Learning Specialist, samt produktägare till Laiban – en digital assistent i förskolan. Han har jobbat med digitaliseringen inom förskolan i många år och brinner för likvärdighet, kommunikation, samarbete och att vi tar tillvara på kraften i de digitala verktygen så att de kan axla rollen som accelerator för barns utveckling och lärande.

   Läs mer

   Ulrika Dagård
   Samhällsstrateg, Lunds kommun

   Ulrika Dagård arbetar på Lunds kommun, kommunkontoret, som samhällsstrateg med inriktning social hållbarhet och mänskliga rättigheter. För närvarande arbetar Ulrika främst med processen och implementering av Lunds kommuns nyantagna program för social hållbarhet. Övriga ansvarsområden är arbetet kring Lund som en stad för mänskliga rättigheter och implementeringen av ett människorättsbaserat arbetssätt. Ulrika har flerårig erfarenhet av att arbeta med demokrati – och sociala hållbarhetsfrågor, samt mänskliga rättigheter inom offentlig förvaltning i Sverige.

   Läs mer

   Andreas Jensen
   Strategisk förändringsledare, Malmö stad

   Andreas Jensen är strategisk förändringsledare inom digitalisering på Malmö stad. Han arbetar primärt i gränslandet digitalisering/innovation/användarcentrerade arbetssätt och arbetar bland annat med en servicepolicy för staden samt ett förslag på en kommungemensam innovationshubb kopplad till digitalisering.

   Läs mer

   Hanna Gerdes
   Moderator

   Hanna Gerdes är grundare av Hanna and Goliath Law & Education och har bl.a. skrivit boken “Barnets rätt – en bok om barnkonventionen”. Hanna har tidigare arbetat som utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, varit politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten samt sakkunnig på Diskrimineringsombudsmannen och Byrån mot Diskriminering.

   Läs mer

   Organisatörer

   Mötesplats Social Innovation
   Malmö universitet
   Malmö stad
   Örebro universitet
   Jönköping University
   Luleå tekniska universitet
   Umeå universitet